Home > About Us > Board of Directors
Mr. Zhang Zhiwu(Chairman)
Executive Director
Mr. Li Guangming(President)
Executive Director
Mr. Liu Qingming
Non-executive Director
Mr.Zhao Xianwen
Non-executive Director
Mr. Wang Minhao
Independent Non-executive Director
Mr. Yang Xiaosheng
Independent Non-executive Director
Mr. Leung Chi Ching Frederick
Independent Non-executive Director